Låt maten följa eventets tema

När du ska hålla ett event är det vanligt att låta eventet ha ett specifikt tema. Det kan t.ex. vara ett tema som handlar om en viss kultur, blommor, ett land, en tradition eller något så enkelt som en färg. Att hålla ett tema är bra för flera olika anledningar. Det gör det enklare för dig att planera eventet och ger samtidigt dina kunder en bild av vad som kan förväntas.

Ett tema ger dig också möjlighet till att enklare veta vad det är för mat och dryck som du ska bjuda på. Vill du lyckas med eventet är det alltså en god idé att låta mat och dryck gå hand i hand med de tema som du har valt. Låt oss säga att du har valt tema ”gul”. Då kan du se till att dekorationerna går i olika nyanser av gult, men du kan också se till att maten eller drycken har samma färg. Det ger en helhet till ditt event som är svårt att åstadkomma på något annat sätt. Se till att du låter ditt tema vara tydligt för dig själv så väl som för gästerna. Det ger ett stort genomslag!